Cysylltwch â ni

Ffoniwch

Gallwch ein ffonio’n rhad ac am ddim heddiw 24/7 365 diwrnod y flwyddyn ar 0300 3031 982

E-bostiwch

Gallwch anfon e-bost atom yn Casineb.CrimeWales@victimsupport.org.uk

Sgwrsio Byw

Bellach mae gennym gyfleuster sgwrsio byw ar gael ar ein prif wefan. Cliciwch yma i gael rhagor o wybodaeth.

Adrodd am drosedd casineb

Gallwch adrodd am droseddau casineb yn uniongyrchol i'n staff sydd wedi'u hyfforddi'n arbennig.

Mae am ddim, yn gyfrinachol, a gallwch chi adrodd ar-lein neu dros y ffôn.

Ffoniwch ni: 0300 30 31 982.

Adrodd ar-lein

Mewn argyfwng dylech gysylltu â'r Heddlu bob amser ar 999.Os nad yw’n argyfwng, gallwch gysylltu â'ch heddlu lleol ar 101.