Cael cymorth

Mae ein cymorth a'n cefnogaeth yn rhad ac am ddim, yn annibynnol ac yn gyfrinachol ac nid oes angen i chi fod wedi adrodd unrhyw beth i'r heddlu.

Bydd y ffordd rydym yn eich cefnogi yn cael ei harwain gennych chi.

Mathau o troseddau casineb

My Support Space

Adnodd ar-lein am ddim yw My Support Space a ddyluniwyd gan yr elusen annibynnol Cymorth i Ddioddefwyr i'ch helpu i reoli'r effaith y mae trosedd wedi'i chael arnoch chi.

Ymweld

Plant a phobl ifanc

Mae You & Co yn rhaglen ieuenctid Cymorth i Ddioddefwyr sy'n helpu pobl ifanc i ymdopi ag effeithiau troseddau.

Ymweld