Nahlášení trestného činu z nenávisti

Nahlaste nám trestný čin z nenávisti

"*"yn nodi'r meysydd gofynnol

 
Otázka 1 z 4
Upozorňujeme, že údaje uvedené v tomto online formuláři budou předány organaci Cymorth i Ddioddefwyr (VS - Služba pomoci obětem) jakožto poskytovateli této služby. Pokud chcete zjistit víc informací o tom, jakým způsobem bude Cymorth i Ddioddefwyr zpracovávat jakékoli údaje, které se vás týkají, přejděte na oddíl Cyflenwi Gwasanaeth Llawn - Hysbysiad Prosesu Teg (Plný rozsah služc.

Ystyr geiriau: Gosodwch si formulář

Cliciwch yma stáhněte si formulář a poté vyplněný formulář odešlete e -mailem na adresu hate.crimewales@victimsupport.org.uk

Získejte formulář v jiném jazyce

Oběti nebo svědci trestného činu z nenávisti mohou digwyddiad nahlásit přímo policyii.

Pokud se jedná o naléhavý případ, zavolejte tísňovou linku 999. Jinak volejte linku 101.

Hlášení třetí stranou je nahlášení eventu, které je profeno jménem oběti či svědka.

Můžeme vaším jménem nejenom nahlásit event policyii, ale také dále s policyií dle potřeby komunikovat.

Můžete odeslat online formulář hlášení výše nebo nám předat detaily o eventu telefonicky či e-mailem.

Pokud si nepřejete poskytnout nám své osobní údaje, můžete zůstat anonymní.

Požadavky na ochranu osobních údajů vyžadují, aby vás organace Cymorth i Ddioddefwyr informovala o tom, jak vaše osobní údaje zpracováváme.

Cymorth Dioddefwyr Organizace zpracovává informace o vás na základě výkonu úkonů ve veřejném zájmu při poskytování služeb obětem a svědkům trestných činů.

Tyto informace mohou zahrnovat vaše osobní údaje společně s podrobnostmi o trestném činu či jakékoli podpoře, kterou vám poskytneme.

Cymorth Dioddefwyr Organizace využívá tyto údaje k zajištění podpory, na které jsme se s vámi dohodli.

Vaše informace budou běžně sdíleny pouze tehdy, pokud k tomu má organace Supportim Victim Support váš souhlas a kde je to buntainneachní k zajištění podpory, na které jsme se s vámi dohodli, pokud nejsme přesvědčeni, ž.

Osobní údaje jsou uloženy po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány.

Máte právo vyjádřit nesouhlas se zpracováním svých osobních údajů.

Pokud máte zájem o další information, kontaktujte www.victimsupport.org.uk/yourdata