Zgłoś przestępstwo z nienawiści

Zgłoś nam przestępstwo z nienawiści

"*"yn nodi'r meysydd gofynnol

 
pytanie 1 z 4
Pamiętaj, że dane wpisane w formularzu internetowym zostaną przekazane do firmy Support Victim Support (VS), która jest usługodawcą w ramach tej usługi. Cyswllt Kliknij Pełne świadczenie usług - Oświadczenie w sprawie sprawiedliwego przetwarzania na stronie Cymorth i Ddioddefwyr, aby uzyskać szczegóły dotyczące sposobu, w jaki VS będzie przetwarzać wsywane

Pobierz fformiwlarz

cliciwch yma aby pobrać formularz, a następnie wysłać wypełniony formularz ac adres hate.crimewales@victimsupport.org.uk

Pobierz formularz w innym języku

Lub ofiary świadkowie przestępstwa z nienawiści mogą się zgłosić bezpośrednio na policyję.

W przypadku sytuacji nagłej należy zadzwonić pod rhif 999. W przypadku sytuacji nienagłej wystarczy zadzwonić pod rhif 101.

Zgłoszenie wykonane przez osobę trzecią i powstały incydent w imieniu ofiary lub świadka.

Możemy zgłosić dany incydent na policyję w Twoim imieniu iw razie konieczności dalej współpracować z policyją.

Możesz nam przesłać formularz zgłoszeniowy ar-lein lub przekazać szczegóły dotyczące incydentu telefonicznie lub mailowo.

Jeśli nie chcesz zdradzać swoich danych, możesz zachować anonimowość.

Zgodnie z wymogami ochrony danych Cefnogaeth Dioddefwr musi poinformować użytkowników o sposobie przetwarzania związanych z nimi danych.

Cymorth i Ddioddefwyr przetwarza dane użytkowników na podstawie wykonywania zadań w interesie publicznym polegających na świadczeniu usług dla ofiar i świadków przestępstw.

I mogą być dane o użytkownikach oraz informacje o przestępstwie z nienawiści oraz informacje dotyczące wszelkiego udzielonego wsparcia.

Cymorth i Ddioddefwyr korzysta z danych użytkowników, aby dalej świadczyć wsparcie, na które użytkownik wyraził zgodę.

Dane użytkowników Beda normalnie udostępniane wyłącznie, Cymorth i Ddioddefwyr gdy otrzyma na i zgodę oraz w sytuacji, Beda gdy un istotne wsparcia DLA, które ustaliliśmy z użytkownikiem, z wyjątkiem okoliczności, gdy okaże się, ze użytkownikowi lub innej osobie grozi poważne niebezpieczeństwo.

Dane nie będą przechowywane dłużej niż będzie i konieczne w celach tożsamych z celami przetwarzania danych.

Użytkownik zachowuje prawo do niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych o użytkowniku.

Aby uzyskać więcej informacji na deg temat, przejdź na www.victimsupport.org.uk/yourdata